Arapça abâe veya abâye de denir. Geniş fakat kısa bir nevi gömlek olup dizden biraz aşağı iner ; üst tarafında baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur. Keçi kılından dokunan kalın ve kaba kumaştan yapılır. Beyaz veya kahverenkli olur. Dervişlerin giydiği bir elbise olup kökeninin Hz. Peygamber (s)'e kadar uzandığı söylenir. Sûfiyyenin abadan elbise giymesinin Hz. Peygamber (s)'in sünnetine ittiba için olduğu zikredilir.