Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet İlâhî feyz zât varlık kâmil nefs ruh-i âzam tümel akıl.