Tekerleme

Tanım: Uyaklarla elde edilen ses ve söz oyunlarıyla ve çeşitli çağrışımlarla birbirine bağlanmışçoğunlukla iç ahenk olarak şiir şekil olarak düzyazı görünümlü birbirini tutmaz gerçekdışı düşüncelerin sıralanmasıyla meydana getirilmiş sözlü bir halk edebiyatı ürünüdür.

Konu: Tekerlemenin belirli bir ana konusu yoktur. Birbirine aykırıdüşünceleri gerçekdışı olmayacak durumlarıbiraraya getirip mantık dışıbir takım sonuçlara vararak şaşırtıcıbir etki yaratır. Böyle olunca da dinleyenleri şaşırtmak eğlendirmek keyiflendirmek için başvurulan ahenkli bir söz kurgusu olarak karşımıza çıkar.

Bu özellikleriyle tekerlemenin ilgiyi sıcak tutup anlatılacak olan anlatıya veya yapılacak olan eyleme dinleyicileri katılımcılarıhazırlamak gibi bir işlevi de vardır. Masal tekerlemelerinin bunun yanı sıra bir başka işlevi de masalın gerçekdışı hayal ürünü olduğunu anımsatmasıdır.

Türleri:
1. Masal tekerlemeleri
2. Oyun tekerlemeleri
3. Tören tekerlemeleri
4. Bağımsız (yalnızca söz oyunu değeri taşıyan) tekerlemeler
Şimdi bu türlerden en çok bilineni olan "masal tekerlemesi" üstünde duralım.

Masal tekerlemesi: Masalın başında ortasında uygun yerlerde ve sonunda söylenen yerine göre uzunca ya da çok kısa (kimi kez birkaç kelimelik) kalıplaşmışbir takım sözlere verilen addır. Masalların çoğunlukla başında ve sonunda bazen de ortasında yer alan bu tekerlemeler anlatıma ayrıbir renk vermek ve dinleyenlerin ilgisini çekmek için anlatıcının en büyük yardımcısıdır. Bunlar bazen uzun (özellikle baştakiler) bazen de çok kısa söz kalıplarıdır.

Masalcı asıl masala başlamadan önce bir takım karışık şaşırtıcı akıldışı olayları sanki kendisi yaşamışgibi anlatır ve bir dengine getirip asıl masalın konusuna geçiverir.

ALINTIDIR.