Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Argo Kelimeler ve Anlamları  Argo Kelimeler ve Anlamları


  A


  abondone : pes etmek
  abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
  abtestini vermek : azarlamak
  afi : gösteriş
  afi kesmek :gösteriş yapmak
  aftos : metresoynaş
  aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek
  akmak : çabucak savuşmakortadan kaybolmak
  alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak
  alarga : uzaktanaçıktan
  alarga etmek : geri çekilmekuzaklaşmak
  alay geçmek : alay etmek
  alengirli :gösterişliyakışıklı
  anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz
  anam babam :teklifsiz bir seslenme
  ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık
  anasının gözü : çok kurnazçok açıkgöz
  anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak
  anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan
  anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek
  anahtarcı :kapıkasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse
  andaval : aptalahmakbeceriksiz
  andavallı :görgüsüzbeceriksiz
  anlamak : sahip olmayı istemek
  anzarot : rakı
  aparmak : gizlice çalmak
  apiko : hazırtetik
  arakçı : hırsız
  armut : fazla aptalbudala
  asıntı : sırnaşantebelleş olan kimse
  asıntı olmak : sırnaşmaktebelleş olmak
  aşıramento :çalmaaşırma
  aşmak : görünmeden kaçmak
  aşna fişne :gizli dost
  atmak : 1.bilmedenkestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek
  atma Recepdin kardeşiyiz : söylediklerin hep yalanfarkındayız
  aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse
  aval aval :aptal bir biçimdeaptal aptal
  avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
  avantacı : çıkarcıbeleşçibedavacı
  avurtlu : çalım satanyüksekten atan
  ayarlamak :kandırmak
  ayazda kalmak : boş yere beklemek
  ayna : iyi bir durumdayolunda
  aynalı : parlak yüzlüyakışıklıgüzel
  aynasız : hoşa gitmeyenkötüyakışıksızçirkintersbiçimsiz
  ayran ağızlı : aptalbudalasersem
  ayvayı yemek : kötü duruma düşmekişi bozulmak

  B


  Babaçko : güçlü ve gösterişliiri yarı kadın
  Babalanmak : diklenmekkabadayıca davranmak
  Bal kabağı : aptalbeyinsiz
  Balta olma : direnerek birşey istemekasılmakmusallat olmak
  Bamya tarlası :mezarlık
  Bas git : çekilyürü gitdefol
  Bayılmak : vermeködemek
  Bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmakküfretmek
  Becermek : 1.ırzına geçmekkirletmek 2.birisini öldürmek
  Beleş : karşılıksızemeksizparasız elde edilen
  Bıçkın :kabadayı
  Bilezik :kelepçe
  Bitirim : 1.çok hoşa giden kimseyer 2.kahvekumarhane 3.yamanzekiçok beğenilen
  Bitirmiş : bilgiliaçıkgöz
  Bitmek : 1.çok sevmekbayılmakbeğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak
  Boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi
  Bozuk çalmak : canı sıkılmışyüzü asılmış olmak
  Bozum havası : utangaçlıkmahcupluk
  Bozum olmak : utanmakutanacak duruma düşmek
  Bözük : yüreklilikcesaret

  C

  caddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmekuzaklaşmak
  caka : gösterişçalımkabadayılıkfiyaka
  caka satmak : gösteriş yapmakçalım satmak
  camekan : gözlük
  canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek
  canını cehenneme göndermek : öldürmek
  cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz
  carta : yellenme
  cartayı çekmek : ölmek
  cavalacoz : değersizönemsizderme çatma
  cavlamak : ölmek
  cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koymasahip çıkma
  cebellezi etmek : cebine koymak
  cızlam : kaçmasavuşma
  cızlamı çekmek : kaçmaksavuşup gitmek
  cicoz : hiç yok
  cicozlamak : kaçamakuzaklaşmak
  cilalamak : neşesini arttırmak
  cins : gariptuhaf

  Ç

  çaça : sokak kadını
  çakal : kurnazyalancıdüzenciaşağılık kimse
  çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek
  çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan
  çarık : para cüzdanı
  çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak
  çekmek : içki içmek
  çeyrek : alman markı
  çıkmak : vermeye katlanmak
  çıngar : kavgagürültü
  çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma
  çuvallamak : başaramamak

  D

  dalga : 1.gizli işdalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili
  dalgaya gelmek : yanılmakdalgınlıkla unutmak
  dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak
  dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse
  dam : tutuk evi
  damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek
  dava : sevgili
  davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz
  dehlemek : kovmak
  delik : cezaevi
  demirhindi : pintihasis
  deve olmak : kaybolmak
  dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır
  dikiz : bakmagözetleme
  dikizlemek : sezdirmeden bakmakgözetlemek
  dinine yandığım : öfkkızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü
  diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak
  dolma : yaln hiledalavere
  dolma yutmak : kanıp aldanmak
  dubara : oyundüzen
  dubaracı : oyunladüzenle iş görendüzenci
  duman : 1.kötüyaman 2.esrar
  duman attırmak : kötü duruma düşürmekgeride bırakmabirini yıldırma
  duman etmek : dağıtmakbozmakyoketmek
  duman olmak : işidurumu berbet olmak
  dut gibi olmak : çok sarhoş olmakutanmakmahçup olmak
  düdük : akılsızboş kafalı
  düdük makarnası : aptalanlayışsız
  düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmakaldatmakkandırmak
  dükkan : kumarhane
  dümen : dalaverehile
  dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek
  dümen yapmak : dalaverehile ile birini kandırmakaldatmaya çalışmak
  dümeni kırmak : çekip gitmekuzaklaşmakkaçmak
  dümenci : 1.en geride olansonuncuen tembel 2.dalaverecihilecidüzenbaz
  dümencilik : 1.en geride olama durumusonuncu olma durumu 2.dalaverecilikhilecilikdüzenbazlık

  E

  ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmekatlatmak 2.boşuna harcamakziyan etmek 3.yarışta geçmek
  ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse
  ekişmek : 1.utanmakmahçup olmak 2.sırnaşmakısrar etmek
  elden gel : ver
  emmek : uzun süre yararlanmak
  enayi : fazla bönavanak
  enayi dümbeleği : çok enayi
  ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak
  enselemek : yakalamak
  enselenmek : yakalanmak
  erteke : dikiz
  esnaf : kötü yola sapmış kadın
  eşek cenneti : öbür dünya
  eşekten düşmüş karpuza dönmek : ezmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek

  F

  faça : 1.yüzçehresurat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt
  façasını almak : birini mahçup etmekbozmak
  fasarya : boş anlamsız söz
  fayrap(fire up) : açmaçıkarma
  fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmakçıkarmak
  fertik çekmek : kaçmak
  fır : pıcfırlama
  fırlama : pıc
  filinta : yakışıklıgüzel
  film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek
  filo : bit
  fino : esrar
  fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak
  fit olmak : ödeşmekrazı olmak
  fiyaka satmak : gösteriş yapmak
  fora etmek : çekip çıkarmak
  fos : çürükboşkof
  fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek
  foslatmak : utandırmak
  frigo : sevimsiz soğuk kimse
  frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi
  frikik yakalamak : açık bacak görmek

  G

  gaco : kadındostsevgilimetres
  gaga : ağız
  gazlamak : kaçmak
  gazla : defolgit
  gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz
  gebeş : aptalsersem
  geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz
  gerzek : gerizekalı
  gevşemek : sevmekhoşlanmak
  geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek
  gıcık : sözleriyledavranışlarıyla karşısındakini kızdıransinirlendirensıkan kimse
  gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek
  gıcık etmek : sinirlendirmeköfkelendirmek
  gıcır : yeni
  gır : 1.sözlakırdı 2.yalanuydurma
  gır atmak : konuşmaklaf atmak
  gır geçmek : bol bol konuşmakçene çalmak
  gır gır geçmek : alay etmek
  gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek
  gümlemek : sınıfta kalmak
  güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek

  H


  hacamat : hafif yaralama
  hacamat etmek : hafifçe yaralamak
  hacamatlamak : hafifçe yaralamak
  hafız : 1.aptalahmakbön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse
  hafızlık : aptallıkahmaklık
  hali duman olmak : kötü duruma düşmek
  hallenmek : birşeye karşı istek duymak
  hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek
  hanım evladı : ***
  hap : bir içimlik afyon
  harcamak : yokolmasınaölmesine sebep olmak
  hasbi geçmek : önem vermemekilgi göstermemekkısa kesmek
  hasta : parasızzüğürt
  haşatı çıkmak : bozulmakişe yaramaz hale gelmekçok yorulmakbitkin düşmek
  hava almak : umduğunu bulamamakhiçbirşey kazanamamak
  hava basmak : büyüklenmekgururlanmak
  hava gazı : boş lafönemsiz şey
  havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek
  haybe : boşişe yaramazanlamsız
  haybeci : işsiz güçsüzbedavadan geçinen
  haydamak : kovmakdefetmek
  haza : etkisizkusursuz
  hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersemsalak ve kaba saba
  hırboluk : sersemliksalaklık
  hırt : sersembudalaahmak
  hırtapoz : sersemaptalşaşkın
  hırtapozluk : hırtapoz olma durumu
  hırtlık : sersemlikbudalalıkahmaklık
  hışır : aptalsersem
  hıyar : kaba sabagörgüsüzbudala
  hıyarlaşmak : kaba sababudalaca davranışlarda bulunma
  hoşur : şişmandolgungüzel kadın
  hödük : görgüsüzkabaanlayışı kıt kimse

  I

  ıska : boşa çıkarmarast getirememe
  ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamakönem vermemek
  ıskalamak : hedefe rast getirememe
  ıslak karga : çok korkakçekingen
  ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak


  İ

  iç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek
  içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek
  ifadesini almak : üstün gelmekyenmek
  iki seksen uzanmak : bir çarpmavurma sonucu boylu boyuna serilmek
  ilik gibi : çok güzelistek uyandıran(kadın)
  imam kayığı : tabut
  imam suyu : rakı
  imanım : kardeşarkadaş anlamında bir sesleniş
  inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.****
  ineklemek : çok çalışmakçok çalışarak öğrenmekhafızalamak
  inmek : vurmak
  iplemek : saygı göstermekdeğer vermek
  iskandil etmek : gözetlemekçevreyi kollamak
  iskele almak : sarkıntılık etmek
  işini görmek : öldürmek
  iyi etmek : soymakparasını ve/veya malını almak

  K

  kafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek
  kafayı bulmak : sarhoş olupneşesi keyfi yerine gelmek
  kafayı çekmek : içki içmek
  kafayı tütsülemek : sarhoş olmak
  kafes : hapishane
  kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak
  kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak
  kakırdamak : ölmek
  kalay : sövmeküfür
  kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek
  kaldırmak : çalmakaşırmak
  kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak
  kamanço etmek : yüklemekaktarmakelden ele geçirmek
  kamış koymak : birine oyun etmekarabozanlık etmek
  kandil : çok sarhoş
  kantarlı : ağır sövgüağır sövmek
  kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal
  kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek
  karavana : atış taliminde hedefi vuramama
  karga ***unu yemeden : çok erken bir saatte
  kaşalot : aptalbudala
  ***** : oyunda açıkgözkurnaz olan kimse
  kaşkaval : aptalsersem
  katakulli : yalandolanoyuntuzakdüzen
  kayarto : ahlaksız kimsemelun********
  kayışa çekmek : aldatmakkandırmak
  kaynamak : arada kaybolmak
  kaynatmak : 1.belli etmeden almakunutturmak 2.konuşmaksohbet etmek
  kaypak : sözünde durmayandönek
  kelek : aptal
  kemik atmak : susturmak
  kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek
  kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen
  keriz : kolayca kandırılabilen kişi
  kesilmek : çok beğenmekçok hoşlanmak
  kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak
  kesmek : uydurmakyalan söylemek
  keş : aptal
  kıç atmak : çok istemek
  kıkırdamak : ölmek
  kırmak : kaçmakuzaklaşmak
  kışlatmak : musallat etmek
  kıtıpiyos : değersizbayağıkötü
  kıtır : uydurma sözyalan
  kıtır atmak : yalan uydurup söylemek
  kıtıra almak : alay etmek
  kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse
  kıyak çakmak : çok uygun düşmekyakışık almak
  kıyakçı : gözüpek
  kıytırık : değersizbayağıbasit
  kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmakkaçıp gitmek
  kocakarı : anne
  kodes : tutukevihapishanekarakol
  kokoroz : çirkin kimse
  kokoz : parası olmayanzüğürt
  koltuk : genelev
  kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse
  kopil : 1.arsız sokak çocuğu 2.***
  kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım
  koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır
  kuyruğu titremek : ölmek
  kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek
  küp : sarhoş

  L

  lolo : gösterişkabadayılık
  lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey

  M


  madara : kötüsevimsiz
  madara etmek : kötü duruma düşürmek
  madara olmak : kötü duruma düşmek
  madik atmak : dolap çevirmekhile yapmak
  makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak
  mandepsi : tuzakoyun
  mandepsiye basmak : tuzağa düşmekaldatılmak
  mangiz : para
  mantar : uydurma sözyalan
  mantar atmak : yalan söylemek
  mantarlamak : aldatmakyalan söylemek
  mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek
  mastor : çok sarhoş
  matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek
  matrak : eğlenceligülünçhoş
  maval : yalanuydurma söz
  maya : arsızutanmaz kimse
  mayası bozuk : kötü yaradılışlıkaraktersiz
  mehterhane : hapishane
  mektep çocuğu : acemitoy
  mıhsıçtı : cimrielisıkı
  mortlamak : ölmek
  mortoyu çekmek : ölmek
  mortocu : imam
  mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak
  mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse
  mum olmak : razı olmak

  N


  nağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek
  nalları dikmek : ölmek
  nallamak : öldürmek
  nanay : yok
  ne çiçektirbiliriz : ne mal olduğunu biliriz

  O


  okumak : sövmekküfretmek
  okutmak : satarak elinden çıkarmak
  oltayı yutmak : aldanmak
  omuzlamak : alıp götürmeksırtlayıp kaçırmakaşırmak
  orostopolluk : kurnazca işdalaveredolap
  ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek
  ot : esrar

  Ö


  öküz : cıvalı zar
  ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır
  ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu
  ötmek : 1.anlamsızboş konuşmak 2.kusmak

  P

  paçoz : ************
  palas : 1.rahatkolay 2.kolaylık gösterenhoşa giden
  pantuflacı : dolandırıcıyankesici
  papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek
  parlak : yüzü güzel oğlan
  parlatmak : içki içmek
  pas vermek : kadınınbakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi
  paspal : kötü cins esrar
  pata çakmak : askerce selam vermek
  payandaları çözmek : ayrılmakkaçmakuzaklaşmak
  perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmekküfretmek
  pestil : hasta
  peygamber öküzü : aptalahmakbudala
  pırpırı : uçarıhovarda
  *** etmek : yapayım derken bozmaktadını kaçırmak
  pilaki : aptalahmak
  piliç gibi : güzel ve sevimli kız
  pinpon : yaşlıçökmüş
  piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz
  piyazcı : yüze gülücüiçten olmayan davranışlarda bulunma
  piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek
  plak bozulmak : can sıkmak
  postu deldirmek : kurşunla vurulmak
  puluç : ****

  R


  racon : 1.yolyöntemusul 2.gösterişfiyaka
  racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak
  rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak
  röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
  röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek

  S

  sağmak : aldatarak parasını çekmek
  sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan
  saksı : başkafa
  sallamak : vurmaktokatlamak
  sallamamak : önem vermemek
  saloz : salak
  salozlaşmak : salak durumuna düşmek
  saraka : alay istihza
  sarakaya almak : alay etmek
  sepet havası çalmak : işinden çıkarmaksepetlemek
  sigortası atmak : çığrından çıkmakkötüleşmek
  sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamakboş oturmak
  sivil : çıplak
  sökmek : çıkagelmek
  su kaçırmak : baş ağrıtmakcan sıkmak
  su koyuvermek : cıvıtmaksözünde durmamak
  sulamak : ödemekvermekharcamak
  sulanmak : imrendiğini açığa vurmak
  süt : benzinmazot
  süzme : kötüaşağılıkmalın gözü

  Ş

  şaban : aptalalıksafşaşkınbudala
  şapa oturmak : içinden çıkılması güç bir duruma düşmek
  şarj etmek : bir şeyi anlamayakavramaya çalışmak
  şaşkoloz : şaşı veya şaşkın kimselere hakaret yollu söylenir
  şavalak : aptalalıksersembudala
  şinanay : yok
  şişlemek : kamaçakı gibi bir araçla yaralamak
  şişmek : bozulmakbozum olmakutanmak
  şorolap : yalan

  T


  takmak : 1.önemsememek 2.borç bırakmak 3.sınavını başaramamak
  tayfa : bir adamın yanında bulunan yardakçıları
  tekke : esrar içilen üstü kapalı yer
  teklemek : kekelemek
  temize havale etmek : kısa yoldan çözümlemek
  tıkır : para
  tıngır : para
  traş : yalanasılsızbıktırıcı söz
  tırtıklamak : aşırmakçalmak
  tiye almak : biryle alay etmekeğlenmek
  toka etmek : vermek
  topu atmak : sınıfta kalmak
  torpillemek : sınıfta kalmak
  toslamak : para vermek
  tuzlayalım da kokmasın : birinedüşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için kullanılır
  tünel geçmek : aklını yaptığı işe vermemek
  tütsü : içki
  tütsülemek : içki içmeksarhoş olmak
  tütsülü : sarhoş

  U

  uçlanmak : vermek
  uçurmak : gizlice alıp gitmek
  uydu : birşeye bağımlılığı olan
  uydulaşmak : uydu durumuna gelmek
  uydurmak : cinsel birleşmede bulunmak

  Ü

  üç buçuk atmak : çok korkmak
  üstünden geçmek : ırzına geçmek
  üşütmek : delirmeksaçmalamak
  üşütük : aklını yitirmişsaçmalayan kimse

  V

  vamp : erkek peşinde koşan kadın
  vardakosta : iri yarı ve gösterişli kadın
  varta : tehlikeli durum
  vartayı atlatmak : tehlikeden kurtulmak
  veledi zina : ***
  voli : vurgunkazançkar
  voli çevirmek : tuzağa düşürmek
  voli vurmak : vurgun vurmak
  volta : aşağı yukarı gidip gelme
  volta atmak : bir aşağıbir yukarı dolaşmak
  volta vurmak : bir aşağı bir yukarı dolaşmak
  voltasını almak : kaçmakçekilmekgitmek
  voyvo : alay ederek sataşmak için söylenir
  vurmak : 1.yolsuzca para almaksoymak 2.içki içmek

  Y

  yağcı : dalkavuk
  yahudi : cimri
  yaş : kötükorkuluzor
  yaylanmak : çekilip gitmek
  yemlik : kumarda kandırılıp parası alınan kimse
  yeşermek : çok beklemek
  yeşillenmek : 1.birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmeksarkıntılık yapmak 2.başkasının malında gözü olmakelde etmeye çalışmak
  yırtık : utanması çekinmesi olmayan
  yolunu bulmak : yasal olmayan yollardan kazanç sağlamak
  yollu : kolayca elde edilen kadın
  yutmak : iyice eksiksiz olarak öğrenmek
  yüklü : 1.çok sarhoş 2.varlıklıparalı
  yürümek : ölmek
  yürütmek : habersiz almakçalmak

  Z


  zamazingo : dostmetres
  zamkinos : 1.adı birden hatırlanamayan küçükdeğersiz şeyler için kullanılır 2.dostmetres 3.kaçma
  zamkinos etmek : kaçmak
  zarta : yellenme
  zartayı çekmek : ölmek
  zemzem kuyusuna işemek : adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak
  zımbalamak : bıçaklamaköldürmek
  zırtapoz : zıpırutanmazsaygısızhayta
  zırtapozluk : haytalık
  zirzop : aklına eseni yapan
  zirzopluk etmek : uygunsuzyakışıksız davranışlarda bulunmak
  zokayı yutmak : aldatılıp zarara sokulmak
  zom : 1.olgun kimse 2.çok sarhoş olan
  zom olmak : çok sarhoş olmak
  zula : kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer
  zula etmek : çalmakaşırmak
  Çupakabra and Sürmenaj like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok ayıp çok. (:


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çoğunu kullanıyoruz.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Hiç birini kullanmıyorum.


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ben bilip bilmeden çok fazla argo kelime kullandığımı farkettim. Ama yaşadığım yer de argo kelmeleri normal söyleyince anlamayan oluyor o da ayrı mevzu hani.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş