Bakterilerin Sınıflandırılması Tablosu

Mikroskoplarla incelenen bakteriler değişik özellikleri bakımından araştırılmış ve dört özelliğe göre gruplandırılmıştır.ü