*Yağmurlarla yeryüzüne 16 milyon ton su indi.

*Yeryüzünde 100 şimşek çaktı.

*Dünya uzayda dev kütlesiyle 30 km. yol aldı.
...
*Güneş 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirdi.

*Kalbiniz 83 cm3 kan pompaladı.

*Anne karnındaki bir ceninde 5000 tane sinir hücresi üretildi.

*Ay'dan yola çıkan ışık gözünüze ulaştı.
...
*Güneş'ten gelen her bir foton 300.000 km yol katetti.

*Gözünüzde yaklaşık yüz milyar işlem yapıldı.

*Vücudunuzda 8 milyon hücre öldü. Ölen hücrelerin yerine 8 milyon yeni hücre yaratıldı.

*Vücudunuzda 25 milyondan fazla alyuvar hücresi üretildi.
...
*Her hücre ortalama 2000 protein oluşturdu.

ALINTIDIR.