1.Yargılama sürecinde devlet gözetiminde olmasına gerek duyulmayan kişinin içinde bulunduğu durum