İsmet Zeki Eyüboğlu’nun hazırladığı Türk Dili’nin Etimoloji Sözlüğü’ne göre bir işi bir eylemi onaylama uygun bulma anlamındaki evet sözcüğü orta Farsça’nın 3. yüzyıldan 10. yüzyıla dek kullanılan biçimi olan Pehlevi dilinden dilimize geçmiş. Pehlevice “avad” Asya Türkçe’sine “uvat” “ovat” biçiminde geçti. Eski Farsça’da avatha olarak kulanıldı.


Hayır sözcüğüyse Arapça “hayr”da geliyor. Bu sözcüğün Türkçe’de biri olumlu biri olumsuz iki anlamı var: Birisi iyilik yardım diğeriyse olmaz değil anlamlarını taşıyor. Hayır’ın kökü Türkçe değil ve ne yolla hem iyilik hem de olmaz değil anlamlarını kazanmış olduğu açıklanamıyor.