PARADOKS NEDİR?

Türkçe'ye Fransıca "paradoxe" sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün etimolojik anlamda kökeni Yunanca paradoxos yani "karşıt/çelişen (düşünce)"dir. Paradoxon paradoks (karşıt düşünce) içeren iddia anlamındadır. (Yunanca para: Yan(ında) boyunca; üzerinden dışa; karşı. Yunanca doxa: Düşünce; niyet. Ayrıca Yunanca dogma: Düşünce; karar; tez.) Bu Yunanca kökenli sözcüğün Latince'ye paradoxus olarak girmesi sözcüğün daha sonra (17. yüzyılda) Batı dillerinde yer almasını sağlamıştır. (Yıldızla belirtilmiş referanslar.) Kökende sözcük 'kabul görmüş bir düşünceyle çelişen karşıt bir ifade' anlamında kullanılırken bugün bu anlamdan ziyade yukarıda belirtilen felsefi ve mantıksal anlamda kullanılmaktadır.