Osmanlı döneminde İstanbul esnafının çeşitli gelenekleri vardı. Mesleğe girişin ilk aşaması 'peştemal kuşanmak'tı. Çırak ustasından mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra lonca ileri gelenleri tarafından sınava tabi tutulur başarılı olması halinde beline bir peştemal bağlanırdı. Çıraklık diploması yerine geçen ve 'şed' denen bu peştemalı kuşanan çırak artık kalfa sayılırdı.

Kalfa olan çırak ustasıyla beraber aynı dükkanda çalışmaya devam edebileceği gibi lonca uygun görürse ve boş bir gedik bulunabilirse kendi dükkanına da geçebilirdi.