Kağıt beyaz selülozdan oluşan odundan yapılır. Odunda yüzde 25-35 oranında tutkal vazifesi gören "lignin" bileşeni vardır. Beyaz kağıt üretiminde lignin düzeyinin minimuma indirilmesi gerekir. Gazete kağıdında ise ekonomik olabilmesi için yüksek miktarda lignin kullanılır. Gün ışığı ya da havayla temas eden lignin kağıdın renk değiştirip sararmasına neden olur.