Kriptoloji şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır.

Günümüz teknolojisinin baş döndürücü hızı göz önünde alındığında teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan güvenlik açığının da taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Kriptoloji; askerî kurumlardan kişiler arası veya özel devlet kurumları arasındaki iletişimlerden sistemlerin oluşumunda ve işleyişindeki güvenlik boşluklarına kadar her türlü dalla alakalıdır. Kriptoloji bilmi kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır Kriptografi ; şifreleri yazmak ve Kriptoanaliz ;şifreleri çözmek ya da analiz etmek. Kriptoloji çok eski ve renkli bir geçmişe sahiptir. Tarihten günümüze kadar bazı şifreleme teknikleri şunlardır:

* Sezar şifrelemesi
* Rotor makinesi (Enigma)
* Açık anahtarlı şifreleme
* Çırpı fonksiyonları
* Veri gizleme teknikleri