Papa’nın seçiminde söz ve oy sahibi piskopos (başpapaz) Kilise yasasına göre kardinallerin görevi Papa’nın Senatosunu oluşturmak kilisenin yönetiminde onun danışmanı ve yardımcısı olmaktır Katolik kilisesi dışındaki kiliselerde böyle bir kuruluş yoktur Hristiyanlığın başlangıcında ve yüzyıllar boyu kardinallik kurumu yoktu Papalar 8 yüzyıldan başlayarak danışmak için Roma’ya çağırdıkları piskoposlara bu unvanı verdiler Günümüzde Papa kardinaller kurulunun üçte ikisinin oyuyla seçilir Bu kural 1179′da toplanan Üçüncü Laterano Meclisi’nde kondu Bütün Katolik Hristiyanlar üzerinde Papa’dan sonra sözü en çok geçen din adamları kardinallerdir.