faşing
İsim
Almanca; Fasching

Almanlarda Hristiyanlık inancına göre belli günlerde düzenlenen şenlik ve eğlenceler.

Almanya'da türlü eğlencelerin yer aldığı ve üç gün ya da bir hafta süren şenlik.
Hristiyanların Kül Çarşambası adını verdikleri yortudan önce yapılır. Bu şenlikleri Orta Çağ'da loncalar ve kent ilerigelenleri düzenlerdi. Barok çağda faşingler karnaval biçimini aldı. Faşingin Köln'de 1234'ten beri düzenlendiği bilinmektedir. Faşinge katılanlar değişik giysiler giyerler maskeler takarlar ve yapılan her hareket hoş görülür.TDK