frigorifik
Sıfat

Fransızca; frigorigique
Soğutma özelliği olan soğutucu: Frigorifik vagon.

"Soğutucu özelliği olan" demektir. Sözcük sıfat olarak soğutucu nesneleri belirtmek ve nitelemek için kullanılır. Nakliyesi sırasında bozulma tehlikesi gösteren besin maddelerinin taşınması için özel frigorifik kamyonlar vagonlar gemiler kullanılır. Büyük ya da küçük miktarlarda besin maddelerinin korunması için de frigorifik ambarlar buzdolapları vardır.

Frigorifik makinelerde soğutma çabuk sıvılaştırılabilen gazların buharlaşmasıyla sağlanır. Soğutmada yararlanılan başlıca akışkanlar amonyak karbon dioksit kükürt dioksit freon gibi gazlardır. Kompresörde sıkıştırılan gaz hava ya da su ile soğutulan kondansörde sıvılaşır ve toplama kabına geçer. Ayarlı genleşme muslukları aracılığıyla evaporatöre gönderilen sıvı gaz burada genleşerek buharlaşır ve bu sırada ortamdan ısı çekerek soğutmayı sağlar. Soğurmalı frigorifik makineler ise amonyak gazının soğukta su içinde daha kolay çözünmesi esasına dayanır.


TDK