Günümüzde bilimde teknolojide ve sanatta yaşanan gelişmeler sonucu basılı yayın o kadar arttı ki artık bunların hepsini bir kitapta toplamak mümkün değildir. Günümüzde her bilim kendi bibliyografisini hazırlamaktadır. Hatta bilimlerin alt kollarının da bibliyografileri hazırlanmaktadır. Örneğin; Türkiye Türkçesi içinde Anadolu Ağızları ayrı bir çalışma alanıdır. 1867 yılından beri çalışılan bu alandaki basılı yayın adlarını toplama çalışmaları 1940'lardan beri sürmektedir. Böylece Anadolu Ağızları Bibliyografisi oluşmuştur. Anadolu Ağızlarını araştıracaklar bu bibliyografiler yardımıyla alanlarındaki yazılı kaynaklara ulaşmakta güçlük çekmezler. Ayrıca bir yazarın bütün eserlerinin bibliyografisi hazırlanabilir. Bu anlamda bütün bilim ve sanat dalları alt kolları bilim adamları ve sanatçılar düşünüldüğünde bibliyografi oluşturmak da ayrı bir bilim alanı olmuştur denilebilir.
Bibliyografi Nedir?
Bibliyografide eserler yazarların soyadları gözönüne alınarak alfabe sırasıyla yazılır. Kitap birden fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı dikkate alınır.
Kitap tanıtımında ise:
Kitabın adı yazarın adı konusu bölümleri (varsa) cilt sayısı baskı sayısı basım yeri basım yılı sayfa sayısı eserin boyutları fiatı resimli olup olmadığıkapak kompozisyonu dizgi baskı ve kâğıt nitelikleri verilir.
Eğer eser bir makale ise:
Yazarın soyadı ön adı eserin adı eserin yer aldığı dergi kitap vs. adı basım yeri basım yılı eserin yer aldığı sayfalar eserin boyutları verilir.