Eski Yunan'da bir dizesi altı ikincisi beş ölçülü olan beyitlerle oluşturulan uyaksız şiir. Eleji İ.Ö. 7. yüzyılda İyonya'da ortaya çıktı. Başlangıçta şölenlerde flüt eşliğinde şarkı sözleri olarak söyleniyordu. İçerik bakımından ağıtların dışında ahlâk politika tarih efsane aşk duygular vb. gibi geniş bir motifler yelpazesinin işlendiği eleji türü Roma ebediyatında mitoloji ve ağıtların yanı sıra öncelikle sevgiliye duyulan özlemi dile getirir oldu. Rönesans döneminde eleji türü yeniden canlandı. Fransa'da Villon ve Ronsard İtalya'da Tasso ve Ariosto İspanya'da Lope De Vega elejiyi yaygınlaştırdılar. 18. yüzyılda önce İngiltere'de MiltonGoldsmith Young ve Gray sonra Fransa'da A. Chénier Almanya'da Klopstock Goethe Schiller ve Hölderlin ile doruğuna ulaştı. 19. ve 20. yüzyıllarda eleji türünde yapıt veren şairler arasında özellikle Grillparzer Mörike Shelley Tennyson J. Ramon Jiménez Garcia Lorca Rilke sayılabilir.

Eleji Nedir?
Örneğin Rainer Maria Rilke'nin "Duino Elegies" adlı bir kitabı vardır.