Vicdani Ret: Bir bireyin politik görüşleri ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir.

En çok karşılaşılan ret sebepleri şunlardır:


düşman olsa bile insan öldürmeyi ahlaki bulmamak

hiyerarşik ve statüsel yapılandırmalarda yer almayı ahlâki bulmamak

güncel sorunlardan dolayı o ülkenin silahlı birliğinde bulunmayı ideolojik ve dini inanca aykırı bulmak.