Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerini soğrulan ve salınan parçacıklar ışık veya ses aracılığı ile incelenmesidir.Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü spektroskopi ne kimyasal analiz'e mahkûm değildir ne de kimyasal analizin tamamı spektrumsal analizden oluşmamaktadır.Sonuçta spektroskopi fizik/fotonik/optik bazlı teknikler bütünüdür ve uygun düştüğü her yerde kullanılmaktadır; örneğin astrofizikte kullanılmaktadır ancak maksat kimyasal analiz olmayabilmektedir.
Spektroskopi nedir?

Spektroskopi ayrıca ışık ile maddenin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Spektroskopi analitik kimyada ve moleküler biyolojide maddelerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. Tarihsel olarak sadece görünür ışık kullanılırken günümüzde yeni yöntemler de kullanılmaktadır. Spektroskopik analiz yöntemlerinde örnek üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve örneğin bu uyarıcı taneciğe (elektron nötron proton atom molekül gibi) karşı davranışı ölçülür. Bunlar dışında elektromanyetik olan ve olmayan ışınım da kullanılmaktadır (mikrodalgalar radyo dalgaları X ışınları vs. gibi).

Spektroskopik yöntemlerde maddenin elektromanyetik radyasyonu yayması absorblaması saçması saptırması genel olarak maddenin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük olarak incelenir. Spektroskopi gökbilim ve uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir.