Doktora bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır. Doktora öğretimi lisansın ardından yapıldığı takdirde en az 6 yarıyıl yüksek lisansın ardından yapıldığı taktirde ise en az 4 yarıyıl süresini kapsar. Bu ünvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise "Ph.D." dir.
Doktora nedir?

Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası akademik ünvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşında uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlaması yani kişisel ünvan olarak akademik açıdan doktor doçent veya profesör olma sürecinin tamamı olarak da tanımlanabilir.

Doktora en yüksek seviyeli akademik derecedir. Bir ilim dalında doktora derecesine sahip olmak doktorayı veren akademisyenler seviyesine yükselmek onlarla eşit durumu gelmek demektir. Bir başka deyişle doktora bilimsel yeterlilik derecesidir. Doktorasını yapmış herkes o alanda eşit yeterliliktedir. Doçentlik ve profesörlük sadece akademik ünvanlar olup doktora ile desteklenmediği taktirde o bilim dalında bilimsel yeterliliğe karşılık gelmezler. Bu yüzden bilimsel yeterlilikte esas olan doktoradır. Doktora uluslararası itibar taşıyan bir bilimsel ünvan olmasına rağmen doçentlik ve profesörlük başka üniversiteler ve/veya ülkelerce tanınmayabilir.