Felsefi olarak negatif özgürlük kavramı bireyin başkaların otoritesine maruz kalmadan özgür olması anlamına gelir.

Bu negatif anlayışta kişinin etkinliğini kimse tarafından karışılmadan özgürce gerçekleştirebileceği düşünülür.

Örneğin Thomas Hobbes'a göre "özgür bir adam… iradesi dahilindeki yapacaklarına mani olunmayan kişidir." Negatif özgürlük ile pozitif özgürlük arasındaki fark Isaiah Berlin tarafından "Two Concepts of Liberty" isimli konferansında belirtilmiştir. Berlin’e göre bu fark politik gelenekte iyice yerleşmiştir: negatif özgürlük tanımı en belirgin olarak İngiliz politik filozoflarca (örneğin Locke Hobbes ve Smith) ilişkilidir; bunun karşılığında pozitif özgürlik ise Hegel Rousseau Herder ve Marx gibi kıtasal Avrupa düşü Negatif özgürlük konsepti birkaç dikkat çekici unsura sahiptir.

Birincisi negatif özgürlük bir tür özgürlük alanı (yasaların yokluğunda) tanımlar. Berlin'in kelimeleriyle "negatif anlamı ile özgürlük 'Öznenin – kişi ya da kişi grubu – yapabileceği veya olabileceği şeyi diğer kişilerin müdahalesi olmadan yapabilmesi veya olabilmesi için bulunması gereken bölge nedir' sorusunun cevabını içerir." Bazı filozoflar bu alanın bazı şartlarıyla uyuşmasalar da kişinin başkası tarafından engellenmemesi ile ilgili ana noktasına katılırlar.

İkincisi negatif özgürlük dahilindeki kısıtlama doğal ya da kapasite yetersizliği gibi sebeplerle değil kişi veya kişilerce empoze ettirilir. Helvetius bunu açıkça ifade etmiştir: "Özgür adam demirler içinde değildir herhangi bir amaca tutsak edilmemiştir cezalandırılma korkusu içindeki bir köle gibi yaşatılmaz… bir kartal gibi uçmasını engelleyen ya da bir balina gibi yüzmesini engelleyen şey özgürlüğünün kısıtlanması olmamalıdır." Pozitif ve negatif özgürlük ikilemi sosyalizm sosyal demokrasi liberteryen sosyalizm ve marksizm yandaşı filozoflarca sahte bulunur. Kimilerine göre pozitif ve negatif özgürlük uygulamada ayırt edilemez kimisine göre ise bir özgürlük türü diğerinden bağımsız olarak var olamaz.

Genel bir kanı ise negatif özgürlüğün korunması için hükûmetin veya toplumun pozitif hareketler yapması aksi takdirde bireylerin birbirlerinin özgürlüğünü almasının engellenemeyeceği yönündedir.