Korumacılık bir ülkenin yerli üreticisinin (sanayi ve tarım) dış rekabet karşısında korunmasını savunan görüşlere dayanan dış ticaret politikası.

Korumacılık uygulamasının başlıca araçları gümrük tarifeleri kotalar sübvansiyonlar katlı kur uygulamaları ve ithalat yasaklarıdır.

Dünya ekonomisinde serbest ticaret ilkesinin genel olarak kabul edilmesine karşın korumacı uygulamalar sürdürülmektedir. Korumacılık araçları arasında dış ticarete müdahale öncelik taşır.

Ülkeye ithal edilebilecek belirli malların miktarına bir üst sınır koyan ithal kotaları gümrük tarifelerinden daha etkili bir koruma sağlar.

Koruyucu gümrüklere karşın mal ithalatı sürebilir ama ithal kotasının üzerinde mal ithal edilemez.

Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ve miktar kısıtlamaları ekonomik kriz dönemlerinde gelişmiş ekonomilerde de belirli tarım ve sanayi ürünlerinin korunması amacıyla başvurulan önlemlerdir.

Özellikle az gelişmiş ülkelerde sık sık başvurulan aşırı değerli döviz kuru ve katlı kur uygulamaları gümrük tarifelerinin ve miktar kısıtlamalarının ötesinde bir koruma sağlayarak yerli sanayileri geliştirme amacını taşır.