İDEALİZM & BRADLEY
Törel hedef "kendi"nin yüksek ya da evrensel "kendi"ye ulaşılmasıdır. İnsan kendini sonsuz bir bütünün öz-bilinçli bir üyesi olarak o bütünü kendi içinde olgusallaştırarak olgusallaştırır.