Hilomorfizm:Evrenin evrendeki her bireysel nesnenin her yerde birlikte var olan biri diğerinden kesinlikle ayrılmayan madde ve formdan meydana geldiğini savunan metafizik öğreti