Katalizör (Yunanca'dan κaτάλuoiς: çözülme) bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal veya fiziksel yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir. Kataliz olayı katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz katalizör ve reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır. Heterojen kataliz mekanizmaları hala tam olarak aydınlatılmış değildir.
Kataliz nedir?

Heterojen katalizör olarak en sık kullanılan katalizörler platin osminyum rodyum rutenyum paladyum gibi atom numarası büyük geçiş metallerinin kendileri veya kompleksleridir.[1] Heterojen katalizde katalizörler küçük parçacıklar halinde tepkime ortamına konarak yüzey alanları büyütülür ve daha iyi bir tepkime verimi alınır. Organik sentezlerde homojen katalizör olarak sıklıkla asit ve bazlar kullanılır.

Canlıların vücudunda bulunan enzimler de çok iyi birer katalizördürler.