Gözle görülen keselikurt kistleri karaciğer akciğer ve dalakta görülen hidatik kistler bu türdendir.

Doğuştan olan öteki kistler gelişmedeki bir aksaklıktan dışderinin torbalanmasından oluşur.

Kimi kistlerin içinde sümüksü bir madde vardır. Kaslarda ya da yumurtalıkta oluşan deri kistlerinin içindeyse yağlı maddelere deri saç ya da diş ürünlerine rastlanır.

Doğuştan olmayan kistler ise bezlerin sürekli olarak şişmesinden olabilir. Tükürük bezi kistleri pankreas kistleri vb. bunlardandır.

Bunların dışında kalan kistler ur hücrelerinin çoğalmasından olur. Kistler komşu organlar üzerinde yaptıkları basınçla rahatsızlıklara yol açarlar.

Kimi kistler büyük ölçüde gelişir zamanla kansere dönüşebilir. Kistler ilâçla ışınla ya da ameliyatla iyileştirilir.