Okka (ya da kiyye) Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimidir.

Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir.

Okka eski bir ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 1 Nisan 1931 tarihinde kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş; böylece okka da yürürlükten kalkmıştır.