Türk devlet geleneğinde ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara Tanrı tarafından verildiği inancına “kut” denir.