Modemler dijital sinyalleri telefon kablolarından transfer edebilecek analog sinyallere dönüştürürler.


Hem alıcı hem de gönderici işlevi vardır. Alıcı durumdaki bilgisayarın modemi karşı istasyonun telefon hattıyla gönderdiği ses sinyallerini bit sinyaline çevirerek bilgisayara aktarır.


Gönderici durumdaki bilgisayar modemi lokal istasyonun bilgisayar çıktıları olan bit sinyallerini ses sinyallerine çevirerek telefon hattıyla karşı istasyona aktarır.