Richter ölçeği ya da yerel magnitüd ölçeği sismoloji´de kullanılan dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını (magnitüd İngilizce:magnitude) belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimi.

Günümüzde özellikle büyük ölçekli depremlerde moment magnitüd ölçeği Richter'in yerini almıştır. Rihter diye okunur.

tarihçesi

Bu ölçek 1935 senesinde Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg tarafından Kaliforniya Teknik Enstitüsü´nde (California Institute of Technology) tasarlanıp ilk olarak ML-ölçeği (yerel magnitüd İngilizce:Magnitude Local) olarak isimlendirilmiştir.

Amerikan Sismoloji Derneği Bülteni´nde (Bulletin of the Seismological Society of America) "Bir enstrümental deprem şiddet ve sarsıntı oranı ölçeği" isimli (An instrumental Earthquake Magnitude Scale) bilimsel yayımlamada Charles Francis Richter´in ilk defa K. Wadati´nin 1931´de yayımladığı "bir enstrümental deprem ölçeği" fikrini Kaliforniya´da meydana gelen depremlerde uyguladığı belirtilmiştir.

Açıklaması

Ölçek yukarıya doğru her ne kadar sınırlı olmasa da bir jeolojik levhanın jeolojik enerji potansiyeli bilim adamlarına göre tahminen 95 şiddetini geçemeyeceği düşünülür. Açıklama olarak şu noktayı öne sürerler. Her jeolojik levhada zaman geçtikce farklı derece ve zamanda tektonik hareket ile jeolojik enerji potansiyalı artmaktadır.

Bu artma levhaların rahat ve serbest şekilde hareket edemeklerinden itici çekici vb güçlerin levhalarda jeolojik enerji olarak saklanmasından doğar. Bir deprem anı ise bu levhalarda bulunan jeolojik enerjinin levhalar tarafından daha fazla saklanamamasından levhanın en zayıf noktasından aniden hareket edip jeolojik enerji potansiyelinin doğal yoldan azaltılmasıdır.

Ve bu sanı gereğincedünyadaki mevcut levhaların hiç birinin > 95 şiddet oluşturacak jeolojik enerji potansiyeline sahip olamayacağına dayanmaktadır.