Fizikte kuvvetin momenti bir kuvvetin bir noktaya veya bir eksene göre döndürme etkisine denir.

Ayrıca moment kuvvet çifti olarak da tanımlanır. M ile gösterilir. Yönlü bir büyüklüktür.


Eğer bir kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa bu kuvvetin momenti sıfırdır. Moment kolu kavramı kaldıraç makara dişli ve diğer mekanik avantaj sağlayan araçlardaki hesaplamalarda kullanılır.


Formülü kaldıraç formülüne de benzer.


Açıklama


Günlük yaşantımızda kuvvetin en çok karşılaştığımız etkilerinden biri de kuvvetin döndürme etkisidir. Kapıyı açarken musluğu açıp - kapatırken hareket halindeki bir aracın hareket yönünü değiştirirken kuvvetin döndürme etkisini kullanırız.


Kuvvetin cisimleri belirli bir noktaya ya da belirli bir eksen etrafında döndürebilme etkisine "moment" denir.


Moment vektörel bir büyüklüktür M harfi ile gösterilir. Bu nedenle kuvvetin cisme kazandıracağı momentin büyüklüğü kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin cismin döndürme eksenine olan uzaklığının çarpımına eşittir.