Üretim: İktisadi malların kıtlık derecelerini azaltmanın ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin tek yolu insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği olan malların çoğaltılması yani yeni üretimde bulunulmasıdır.

Üretim ve Tüketim nedir?


Tüketim: Faydalı mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasına "tüketim" (consumption) denir. Tüketim bütün ekonomik faaliyetlerin son amacıdır.

· Şekil faydası yaratacak üretimde bulunmak
Mekan faydası yaratarak üretimde bulunmak
Zaman faydası yaratmak üretimde bulunmak.