Oryantasyon; yönlendirme yön verme kılavuzluk etme Fransızca orientation sözcüğünün Türkçe söylenişi.
Oryantasyon nedir?
Genellikle bir iş terimi olarak kullanılır. İplik üretiminde ipliği oluşturan liflerin birçok kez çekilip uzatılarak birbirlerine paralel hale getirilmesi işlemine de oryantasyon denir.

Köken

Sözcük Fransızca doğu anlamındaki orient sözcüğünden kökenlenmiştir. Anlamı doğuya yönelmek veya yönünü doğuya ayarlamak şeklindedir.

İşletmelerde Oryantasyon (yönelim) Eğitimi
Çalışma yaşamına yeni başlayanlara veya işletme içinde görev konumları değişen personele uygulanan eğitime oryantasyon eğitimi denilmektedir. Yeni işin gereği olarak yeni bilgilerin edinilmesi düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlardır.