Bir maddenin kimyasal bileşimini saptama işi. Kimyasal analiz bir örnekteki maddelerin cinsini saptayan nitel (kalitatif) analiz ve miktarlarını saptayan nicel (kantitatif) analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik nitel analiz ısıtma alev deneyi gibi basit deneylerden sonra iyonları gruplar hâlinde ayırıp sonra tek tek belirlemek biçiminde yürütülen kimyasal tepkimelere dayanır. Gözlenen genellikle koku renk değişimi ve çökelti oluşumudur. Klasik nicel analiz gravimetrik (ağırlığa dayanan) ve volumetrik (hacime dayanan) analiz gibi iki dala ayrılır. Modern analizlerse çoğunlukla örneğe zarar vermeden çok duyarlı aletlerle yapılır. Kolorimetri (renkölçüm) spektrofotometri (tayf ışıkölçüm) polarografi kütle spektroskopisi diferansiyel ısıl analiz potansiyometrik titrasyon bunlardan bazılarıdır.