Birbirine dik iki sayı doğrusuyla dört bölgeye ayrılıp her noktası bir sayı ikilisine birebir eşlenerek oluşturulan düzlem. Sayı doğruları yatay sayı doğrusu (apsis ekseni) ve düşey sayı doğrusu (ordinat ekseni) olarak bölgelerse saat yelkovanının ters yönünde ve sağ üstten başlanarak sırasıyla I II III ve IV. bölgeler olarak adlandırılır. Analitik düzlemde her nokta örneğin (3; -2) gibi parantez içine aralarına noktalı virgül konularak önce apsisi sonra ordinatının yazılmasıyla oluşturulan bir sıralı ikiliyle tanımlanır.