Hatay ili sınırları içinde Amanos ve Kurt dağları arasında ova. Kuzey yönünde gittikçe daralan ovanın en geniş yeri Amik Gölü çevresidir. Ovanın güney bölümündeki genişliği 30-35 kuzeydeki genişliği 18-20 km. kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğuysa 90 km.'dir. Yüzölçümü 1.500 km2 denizden yüksekliği 140-150 m.'dir. Amik Ovası Türkiye'nin büyük ve verimli çukur-ovalarından biridir.