Güney Amerika'da büyük ırmak (6.275 km.). Beslenme havzasının genişliğiyle (6.968.000 km2) dünyada birinci ve saniyede 70.000 - 200.000 metreküp arasında değişen debisi ve uzunluğu ile Nil'den sonra ikinci gelir. Kuzey Brezilya'da 3.000 km.'den fazla bir kesimi ulaşıma elverişlidir. Coğrafyacılar Amazon'un ana kolu olarak kaynağı Peru'da olan Naranon Irmağını gösterirler ki bu ırmak Iquitos yakınında öteki önemli kolu Ucayali ile birleşir. Bu takdirde ırmağın uzunluğu 7.000 km.'yi geçer. Amazon Ucayali kavşağından sonra doğuya döner Kuzey Brezilya'nın Amazonas ve Par***135; eyaleti topraklarından geçerek birçok kollara ayrılmış çok geniş bir haliçle (100 km. genişlik) Atlas Okyanusu'na karışır. Kollarından her biri de yine birer büyük ırmaktır. Amazon halici 1500'de Vicente Pinzon tarafından keşfedildi. Fakat ırmağın ve havzasının asıl kâşifi ona ilk adını vermiş olan Francisco de Orellana'dır. Orellana yerli kabilelerle çatışmaları sırasında erkeklerle omuz omuza savaşan kadınlara da rastladığı için buraya "Amazon" ülkesi adını verdi. Dünyanın insanların yaşamına en elverişsiz dolayısıyla da en az tanınan bölgelerinden biri olan Amazon bölgesi yüzölçümü 15 milyon km2 yi aşan uçsuz bucaksız bir bölgedir.