(29 Mayıs 1955) Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşma. Bu antlaşma gereğince Azerbaycan ve merkezi Tebriz Doğu Anadolu ve Irak Osmanlılara geçiyordu. Antlaşma 1576 yılına kadar yürürlükte kaldı.