Periyodik sistemin 2A grubundaki berilyum magnezyum kalsiyum stronsiyum baryum ve radyum elementlerinin ortak adı. Bazılarının bileşikleri toprakta bulunduğu ve hidroksitleri kuvvetli baz (alkali) olduğu için bu adla anılırlar. Donuk renkli bileşiklerinde +2 değerlikli aktif metallerdir. Alkali metallerden daha az aktif olup aktiflikleri hidroksitlerinin suda çözünürlüğüyle ve grup içinde de atom sayısıyla birlikte artar. Karbonatları ve ilk ikisininkiler dışında sülfatları suda çözünmez.