Gülgillerden küçük dikenli bir ağaç cinsi (Crataegus). Çiçekleri beyaz meyvesi kırmızı kara ya da sarıdır. Hoş kokulu mayhoş meyveleri vardır. Yabanî olarak yetişir. Yemişen de denir.