Topkapı Sarayı'nda büyük kapı olan Babıhümayun ile Babüssade ya da Babüsselam denilen sarayın orta kapısı arasındaki avlu. Buraya "birinci yer" de denir. Burada savaşa gidiş bayram cuma cülus cenaze sadaret alayları yapılır; mevlit okunur yabancı elçiler kabul edilirdi.