Osmanlı ordusunda bir asker sınıfı. Sınırlarda ya da sınırlara yakın yerlerde otururlar düşman arazisine yaz-kış sürekli akın yaparlardı. Sefer zamanı üç günlük bir mesafeyle ordunun büyük kısmının önünde giderler ordunun geçeceği yerleri erzakıprüleri güvenlik altına alırlardı. 1595 yılında Eflâk voyvodası Mihal'in bir baskınına uğramışlar bu baskında hemen tümü ölmüş ancak 2.000-3.000 akıncı sağ kalabilmişti. Bu olaydan sonra akıncıların önemi kalmamış onların yerini Kırım atlıları almıştı.