Gözde ışığın sinir tepkilerine dönüşmesini sağlayan bölüm retina. Gözdeki üç tabakadan biri olup iç tabaka ya da sinir tabakası da denir. Işığa duyarlıdır. Kalınlığı yarım milimetreden azdır. Görme siniri gözün arka kutbunun 3-4 mm. iç yanından girerek birinci ve ikinci tabakalardan geçer ve ağtabakada papilla denilen bir kabartı yaparak dağılır.