Lâtin ozanı Vergilius'un destanı. İ.Ö. 29'da yazılmaya başlanmış Vergilius'un ölümüyle yarım kalmıştır. Vergilius Roma'yı kuranların soyunu Troya'ya Augustus'un soyunu da krallık ailesinden gelen Aeneas'a dayandıran çeşitli destanları kaynak olarak almıştır. Yapıtını Homeros'un destanlarına benzetmeye çalışmışsa da Aeneas Destanı ile Homeros'un destanları arasında önemli ayrılıklar vardır. Roma'nın mitolojik geçmişini destanlaştırarak Romalıları kendi güçlerinin bilincine vardırmaya ve imparator Augustus'u yüceltmeye çalışan Vergilius insan karakterini daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuş ve insan karakterinin en iyiye ulaşmasını amaçlamıştır. Aeneas Destanı'nda sorumlulukları ağır dolayısıyla da seçim yapmakta özgür olmayan yeni bir kahraman tipiyle karşılaşırız. Destan kronolojik bir sıra izlemez; ulusal dinsel ve siyasal nitelikleri ağır basar. Avrupa'daki büyük edebî destanların ilki olan Aeneas Destanı Dante'ye esin kaynağı olmuştur.