Ozon (O3) gazı oksijen gazının yine oksijen atomları ile girdiği bir reaksiyon sonucunda oluşur. Bu gaz yeryüzünden yaklaşık 15 km. yüksekte bulunan stratosferin önemli bir bileşenidir.
Güneşin düşük dalga boylu ve yüksek dalga boylu mor ötesi (UV) ışınları biyolojik evrim sürecinde maruz kalınmadığı için çoğu organizma için oldukça zararlıdır. Biyologlar canlı organizmaların dünya üzerinde görülmeye başlamasının ozon tabakasının oluşumunun tamamlanmasıyla birlikte (yaklaşık 600 milyon yıl önce) ortaya çıktığını savunmaktadır. Bu nedenle de canlılar güneşin bu dalga boylarındaki ışınlarına evrim süreci boyunca maruz kalmamışlardır. Neyse ki güneşin bu zararlı ışınlarının bir kısmı atmosferin yüksek tabakalarındaki O2 tarafından bir kısmı da stratosferde bulunan ozon tabakası tarafından soğurulur.
Kloroflorokarbon (CFC:CloroFloroCarbon) gazları stratosferde bulunan ozon tabakasının bozunmasında katalizör (hızlandırıcı) görevi görürler. Ozonun doğal olarak oluşma hızı bozunma hızını dengeleyemez. Bu nedenle de ozon tabakası incelir ve yoğun CFC birikimi bulunan noktalarda delinir. Günümüzde dünyamızın çevresini saran bu tabaka atmosfere salınan zararlı gazlardan dolayı hasar görmüş ve günry kutbu üzerinde (Antraktika) büyük çapta bir delik açılmıştır ve büyümeye devam etmektedir. Bu olayı önlemek için bir dizi önlem alınmıştır. Bizim önlemimiz ise şu an görüntülediğiniz sayfanın koyu renkte olması. Böylece monitörünüzün renkleri üretmek için harcadığı enerjiyi en aza indirdik. Siz de büyümeye engel olmak için üzerinde RoHS Compliant simgesi ve yazısı olan elektronik ürünlerden satın almaya dikkat edin.