Monolog Anlamı Nedir

-Kişinin kendi kendine konuşması. Nesir eserlerde figürlerin karşılaştıkları durumlar hakkındaki yorumlannı tasvirde yararlanılır.

-Düğüm monolog Konflikt monolog çeşidi eser kahramanının olayların akışı içinde vardığı en önemli noktada karar vermek kendiyle mücadele etmek tartmak seçmek hallerinde kendi kendine yaptığı konuşmadır.

Alıntıdır.