Gergedanın boynuzu vücudunda bulunan tüylerden meydana geldiğini biliyor musunuz? Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu tüyler gergedanın o sert boynuzunu oluşturuyor.