BEŞİKTAŞ'ımız için;


Seyirci değil T A R A F T A R...

Bayramda değil K A R A G Ü N D E...

Moda için değil F O R M A için...

Kupa için değil A R M A için...

Hava için değil S E V D A için...

Ayrı ayrı değil O M U Z O M U Z A...

90dk. değil Ö M Ü R B O Y U...

Yalanla değil K A N I M L A...

Şerefsizce değil O N U R L A...

Utanarak değil G U R U R L A...

Eğilerek değil D İ M D İ K ...

Sefada değil C E F A D A...

Koltukta değil B E T O N D A...

Minderde değil Ç A M U R D A...

Skorda değil V E F A D A...

Bazen değil H E R - M A Ç T A...

Yuhalayan değil A L K I Ş L A Y A N...

Oturan değil Z I P L A Y A N...

Puroyla değil A T K I Y L A...

Çekirdekle değil B A Y R A K L A...

Muhabbetle değil T E Z A H Ü R A T L A...

Köstekle değil D E S T E K L E...

İhanetle değil S A D A K A T L E...

Kendime değil KARAKARTAL'A...

Söverek değil T A P A R A K...

Zaferde değil H E Z İ M E T T E...

Şampiyonken değil H A S R E T K E N...

Görüntüde değil Ö L Ü M Ü N E...


BEŞİKTAŞ'A ...

BAĞLI KALACAĞIMA YEMİN EDERİM..