Kentte yaşayan çocuklar daha obez

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte yaşayan çocukların daha obez kırsalda yaşayanların ise daha kısa olduğu görüldü.

AA'nın haberine göre obezite bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artmasıyla boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenilen düzeyin üstüne çıkması olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak değerlendiriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'deki çocukların yüzde 21'i zayıf yüzde 755'i normal kiloda; yüzde 142'si kilolu yüzde 83'ü ise obez.
Cinsiyete göre bakıldığında erkek çocuklarda obezite yüzde 10'a çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki her 10 çocuktan 1'i obez. Kız çocuklarında ise bu oran yüzde 66 olarak hesaplandı.
Erkek çocuklarının yüzde 22'si zayıf yüzde 745'i normal kiloda yüzde 133'ü kilolu kız çocuklarının ise yüzde 19'unun zayıf 765'inin normal kiloda yüzde 15'inin kilolu olduğu görüldü

Kent çocukları daha şişman

Yerleşim yerlerine göre çocukların beden kitle endeksi incelendiğinde kentte yaşayan çocukların obeziteye daha meyilli olduğu dikkati çekti. Kentlerde yaşayan erkek çocukların yüzde 112'sinde kız çocukların yüzde 74'ünde obezite tespit edildi. Kırsal kesimde ise bu oranların daha düşük olduğu görüldü. Buralarda yaşayan erkek çocukların yüzde 37'si obez kategorisinde yer alırken kızlarda bu oran 31 oldu.
100 çocuktan 2'si "bodur"

Türkiye'deki çocukların yüzde 24'ünün bodur yüzde 953'ünün normal boyda yüzde 22'sinin ise uzun veya çok uzun olduğu hesaplandı. Cinsiyet farklılığında değerlendirildiğinde de erkek çocukların yüzde 22'sinin kız çocuklarının da yüzde 26'sının "bodur" olduğu belirlendi. Erkek çocukların yüzde 34'ü kız çocuklarının da yüzde 16'sının uzun veya çok uzun olduğu görüldü. Kırda yaşayan çocukların kısalık oranının daha yüksek olduğu göze çarptı. Kırdaki erkek çocuklarının yüzde 56'sı kız çocuklarının da yüzde 6'sı bodur kategorisinde yer aldı.