Her çocuk yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmeli ve bu işlemi kabul edip etmeme hakkına sahip olmalıdır. Sünnette önemli olan çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılmasıdır. Günümüzde sünnet'in anatomik fizyolojik psikolojik açılardan bilgisi olmayan kişiler tarafından uygun olmayan yerlerde ve koşullarda yapılmasının kabul edilebilir hiç bir gerekçesi olamaz. Sünnet ne kadar basit görülse de önemli bir cerrahi girişimdir. Bu nedenle sünnet yapılan yer ve aletlerde sterilizasyon asepsiantisepsi gibi tanımladığımız mikrop içermeyen ortam sağlanması zorunludur.